Początek strony

Pracujący w zakładach długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej.

Dane z Biuletynu Statystycznego dotyczące liczby pracujących w zakładach długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 30 kwietnia 2021, 08:36
  • Dane na dzień: 31 grudnia 2015
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego