Początek strony

Stanowiska dializacyjne i wykonane dializy według regionów i województw w 2015 roku.

Dane z Biuletynu Statystycznego dotyczące liczby stanowisk dializacyjnych i wykonanych dializ według regionów i województw w 2015 roku.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 30 kwietnia 2021, 08:49
  • Dane na dzień: 31 grudnia 2015
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego