Początek strony

Wskaźnik mediacji l. 2013-2020

Wskaźnik mediacji prezentuje odsetek spraw skierowanych do mediacji w stosunku do  wszystkich spraw wpływających do sądów, w których mediacja może być zastosowana. 

Przedstawione we wskaźniku dane statystyczne pozyskiwane są w ramach wykonywania przez MS zadań z zakresu statystyki publicznej za pośrednictwem sprawozdań...

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 9 czerwca 2021, 10:54
  • Dane na dzień: 9 czerwca 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
  • Znaki umowne:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego