Początek strony

Ewidencja spraw o zezwolenie kobietom na zawarcie małżeństwa ze względu na brak wieku w sądach rejonowych w latach 2010 -2020

Zestawienie dotyczące spraw o zezwolenie kobietom na zawarcie małżeństwa ze względu na brak wieku w sądach rejonowych w latach 2010 -2020 prezentuje informacje z pionu rodzinnego w zakresie wpływu i szczegółowego sposobu załatwienia spraw, które ewidencjonowane są za pośrednictwem sprawozdań MS-S16/18 w sprawach rodzinnych i nieletnich gromadzonych w ramach wykonywania przez MS zadań z zakresu...

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 10 czerwca 2021, 08:14
  • Dane na dzień: 10 czerwca 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
  • Znaki umowne:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego