Początek strony

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu

Pobierz metadane dla zbioru danych: Pobierz RDF Pobierz CSV Pobierz XML

Definicje:

Wskaźnik obrazujący zmiany cen bazowych w przemyśle tj. w czterech sekcjach wg PKD 2007: "Górnictwo i wydobywanie", "Przetwórstwo przemysłowe", "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę" oraz "Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja".

Opracowywany jest na podstawie miesięcznych badań cen...

Sortuj według: