Początek strony

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu

Definicje:

Wskaźnik obrazujący zmiany cen bazowych w przemyśle tj. w czterech sekcjach wg PKD 2007: "Górnictwo i wydobywanie", "Przetwórstwo przemysłowe", "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę" oraz "Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja".

Opracowywany jest na podstawie miesięcznych badań cen...

  • Poziom otwartości danych: 4
  • Data udostępnienia: 8 października 2021, 05:33
  • Dane na dzień: 8 października 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
nazwa_zmiennej kraj typ_informacji_z_jednostka_miary rok miesiac wartosc flaga
Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysˆłu Polska 1995 = 100 1996 1 107.7
Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysˆłu Polska 1995 = 100 1996 2 109.5
Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysˆłu Polska 1995 = 100 1996 3 109.8
Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysˆłu Polska 1995 = 100 1996 4 110.7
Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysˆłu Polska 1995 = 100 1996 5 110.7
Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysˆłu Polska 1995 = 100 1996 6 111.5
Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysˆłu Polska 1995 = 100 1996 7 112.7
Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysˆłu Polska 1995 = 100 1996 8 113.3
Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysˆłu Polska 1995 = 100 1996 9 113.8
Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysˆłu Polska 1995 = 100 1996 10 115.6
Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysˆłu Polska 1995 = 100 1996 11 116.5
Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysˆłu Polska 1995 = 100 1996 12 117.5
Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysˆłu Polska 1995 = 100 1997 1 121.6
Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysˆłu Polska 1995 = 100 1997 2 122.5
Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysˆłu Polska 1995 = 100 1997 3 122.7
Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysˆłu Polska 1995 = 100 1997 4 123.9
Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysˆłu Polska 1995 = 100 1997 5 124.5
Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysˆłu Polska 1995 = 100 1997 6 125.1
Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysˆłu Polska 1995 = 100 1997 7 126.3
Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysˆłu Polska 1995 = 100 1997 8 127.5