Początek strony

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH

Opracowanie zawiera informacje o liczbie osób ubezpieczonych oraz o wybranych świadczeniach pieniężnych. W opracowaniu uwzględniono emerytury i renty z ustaw :o emeryturach i rentach z FUS, o emeryturach kapitałowych, o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad...

  • Poziom otwartości danych: 1
  • Data udostępnienia: 28 czerwca 2021, 12:59
  • Dane na dzień: 28 czerwca 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego