Początek strony

Mapa Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10 000 (MPHP10k)

Pobierz metadane dla zbioru danych: Pobierz RDF Pobierz CSV Pobierz XML

MPHP10k przedstawia sieć hydrograficzną Polski oraz fragmenty dorzecza Odry i dorzecza Wisły leżące poza jej granicami w układzie współrzędnych PUWG 1992. Na podstawie MPHP10k wyznacza się granice jednostek podziału administracyjnego obowiązującego w polskiej gospodarce wodnej tzn. obszary dorzeczy, regiony wodne i zlewnie.

Słowa kluczowe: zlewnia, MPHP, hydrografia, jeziora, rzeki, zlewnia rzeczna

Sortuj według: