Początek strony

Wybrane wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych

Prezentowane są dane dla podmiotów o liczbie pracujących 10 i więcej osób sporządzających bilans. Dla przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe, w tym dla przedsiębiorstw z przewagą kapitału zagranicznego, prezentowane dane obejmują szczegółowe informacje bilansowe.

Definicja:

Przedsiębiorstwa niefinansowe to osoby prawne,

  • Poziom otwartości danych: 4
  • Data udostępnienia: 25 września 2021, 00:39
  • Dane na dzień: 25 września 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
nazwa_zmiennej kraj przedsiebiorstwa_niefinansowe_prowadzace_ksiegi_rachunkowe pkd typ_informacji_z_jenostka_miary rok wartosc
Aktywa obrotowe ogółem Polska ogółem Ogółem mln zł 2016 1087046.2
Aktywa obrotowe ogółem Polska ogółem Przemysł mln zł 2016 509996.7
Aktywa obrotowe ogółem Polska ogółem Górnictwo i wydobywanie mln zł 2016 15172.2
Aktywa obrotowe ogółem Polska ogółem Przetwórstwo przemysłowe mln zł 2016 418553.5
Aktywa obrotowe ogółem Polska ogółem Produkcja artykułów spożywczych mln zł 2016 58852.8
Aktywa obrotowe ogółem Polska ogółem Produkcja napojów mln zł 2016 8917.7
Aktywa obrotowe ogółem Polska ogółem Produkcja wyrobów tytoniowych mln zł 2016 2416
Aktywa obrotowe ogółem Polska ogółem Produkcja wyrobów tekstylnych mln zł 2016 4673.8
Aktywa obrotowe ogółem Polska ogółem Produkcja odzieży mln zł 2016 2377.1
Aktywa obrotowe ogółem Polska ogółem Produkcja skór i wyrobów skórzanych mln zł 2016 2076
Aktywa obrotowe ogółem Polska ogółem Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania mln zł 2016 9488
Aktywa obrotowe ogółem Polska ogółem Produkcja papieru i wyrobów z papieru mln zł 2016 12385
Aktywa obrotowe ogółem Polska ogółem Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji mln zł 2016 4218.1
Aktywa obrotowe ogółem Polska ogółem Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej mln zł 2016 27095
Aktywa obrotowe ogółem Polska ogółem Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych mln zł 2016 22737.2
Aktywa obrotowe ogółem Polska ogółem Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych mln zł 2016 8956.6
Aktywa obrotowe ogółem Polska ogółem Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych mln zł 2016 29941.5
Aktywa obrotowe ogółem Polska ogółem Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych mln zł 2016 22303.7
Aktywa obrotowe ogółem Polska ogółem Produkcja metali mln zł 2016 18153.6
Aktywa obrotowe ogółem Polska ogółem Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń mln zł 2016 35637