Początek strony

Imiona nadawane dzieciom w Polsce

Lista imion (pierwszych i drugich) nadawanych dzieciom w Polsce z podziałem na płeć. Przedmiotowe dane zostały opracowane na podstawie informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL. Do roku 2012 imiona z liczbą wystąpień poniżej 5 nie były umieszczane na liście, od 2013 r. granicą tą jest liczba 2.

Słowa kluczowe: dzieci, imiona, popularność, PESEL

Sortuj według: