Początek strony

Nauka języków obcych

Tabele zawierają dane dotyczące liczby uczniów uczących się języka obcego (jako obowiązkowego lub dodatkowego) zebrane w systemie informacji oświatowej, według stanu na 30.09 danego roku. Zastosowano podział na szkoły dla dzieci lub młodzieży oraz na szkoły dla dorosłych, a także podział na typy szkół. Dane przedstawiono zarówno dla kraju ogółem, jak i w podziale na województwa.

Słowa kluczowe: języki obce, nauka języków obcych, uczeń

Sortuj według: