Początek strony

Pomoc De Minimis w 2018 roku - podmioty udzielające pomocy

Pomoc De Minimis w 2018 roku - podmioty udzielające pomocy.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 18 sierpnia 2021, 05:21
  • Dane na dzień: 18 sierpnia 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Podmiot udzielający pomocy Wartość pomocy [mln zł]
Beneficjenci programów operacyjnych i regionalnych programów operacyjnych, przedsiębiorcy publiczni 1 193,3
Starostowie powiatów 1 086,2
Marszałkowie województw 835,7
Wójtowie gmin / Burmistrzowie / Prezydenci miast 760,6
Bank Gospodarstwa Krajowego 476,8
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 391,5
Ochotnicze Hufce Pracy 330,3
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 221,5
Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębior­czości 202,4
Urzędy skarbowe 117,8
Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 99,8
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 48,6
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 34,7
inne podmioty 53,7