Początek strony

Pomoc De Minimis w 2018 roku - formy

Pomoc De Minimis w 2018 roku - formy.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 18 sierpnia 2021, 05:25
  • Dane na dzień: 18 sierpnia 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Grupa Podgrupa Wartość pomocy w 2017 r. [mln zł] Wartość pomocy w 2018 r. [mln zł] Udział [%] w 2017 r. Udział [%] w 2018 r.
Grupa A - dotacje i ulgi podatkowe Podgrupa A1 - dotacje 5 409,60 4 583,30 81,9 78,3
Grupa A - dotacje i ulgi podatkowe Podgrupa A2 - ulgi podatkowe 297,8 291,2 4,5 5
Grupa B - subsydia kapitałowo-inwestycyjne Podgrupa B1 - wniesienie kapitału 8,5 6,6 0,1 0,1
Grupa B - subsydia kapitałowo-inwestycyjne Podgrupa B2 - konwersja wierzytelności na kapitał 0 0 0 0
Grupa C - „miękkie kredytowanie” Podgrupa C1 - pożyczki preferencyjne i warunkowo umorzone 150,6 156,6 2,3 2,7
Grupa C - „miękkie kredytowanie” Podgrupa C2 - odroczenia i rozłożenia na raty 181,7 281,2 2,8 4,8
Grupa D - poręczenia i gwarancje Podgrupa D1 - poręczenia i gwarancje 490,7 490,1 7,4 8,4
Grupa E - inne brak 65,4 43,8 1 0,8