Początek strony

Pomoc Publiczna udzielona w 2019 roku - dane ogólne

Pomoc Publiczna udzielona w 2019 roku - dane ogólne.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 18 sierpnia 2021, 05:54
  • Dane na dzień: 18 sierpnia 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Rok 2015 2016 2017 2018 2019
Ogólna wartość udzielonej pomocy publicznej [mln zł] 20930,6 24930,5 42251,9 26972,0 36437,3
Wartość pomocy publicznej z wyłączeniem transportu [mln zł] 16169,9 19936,7 30572,8 22116,9 24384,3
Wartość pomocy publicznej udzielonej w sektorze transportu [mln zł] 4760,7 4993,9 11679,1 4855,1 12053,0
Udział wartości pomocy publicznej udzielonej w sektorze transportu w ogólnej wartości pomocy publicznej 22,7% 20,0% 27,6% 18,0% 33,1%
Udział ogólnej wartości pomocy publicznej w PKB 1,17% 1,35% 2,12% 1,27% 1,60%
Udział wartości pomocy publicznej z wyłączeniem transportu w PKB 0,90% 1,08% 1,54% 1,04% 1,07%
Udział wartości pomocy publicznej udzielonej w sektorze transportu w PKB 0,27% 0,27% 0,59% 0,23% 0,53%