Początek strony

Zestawienia koncesji geologicznych

Pobierz metadane dla zbioru danych: Pobierz RDF Pobierz CSV Pobierz XML

Zestawienia koncesji: na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych, na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, na wydobywanie węglowodorów ze złóż oraz poszukiwawczych, rozpoznawczych i wydobywczych dotyczących kopalin stałych.

Słowa kluczowe: Minister Klimatu, kruszywa naturalne, gipsy i anhydryt, gipy, sól kamienna, siarka rodzima, rudy miedzi i srebra, rudy miedziowo-polimetaliczne, rudy cynku i ołowiu, rudy miedzi, wydobywanie, rozpoznawanie, poszukiwanie, metan z pokładów węgla, gaz zamknięty, tight gas, węgiel brunatny, węgiel kamienny, podziemne składowanie odpadów, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie, kopaliny stałe, gaz ziemny, ropa naftowa, węglowodory, zestawienia koncesji, minister środowiska, wody termalne, geologia

Sortuj według: