Początek strony

Pomoc Publiczna w 2019 roku - podmioty udzielające pomocy

Pomoc Publiczna w 2019 roku - podmioty udzielające pomocy.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 18 sierpnia 2021, 05:57
  • Dane na dzień: 18 sierpnia 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Nazwa podmiotu udzielającego pomocy Wartość pomocy w 2018 r. [mln zł] Wartość pomocy w 2019 r. [mln zł] Udział [%] 2018 rok Udział [%] 2019 rok
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 2558,3 3702,1 11,6 15,2
Marszałkowie województw 2897,4 3198,2 13,1 13,1
Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3186,2 3120,2 14,4 12,8
Organy podatkowe 2768,1 2645,4 12,5 10,8
Minister Klimatu 1741,8 2595,7 7,9 10,6
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 741,5 1910 3,4 7,8
Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 1061,3 1384,5 4,8 5,7
Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 682,6 918,9 3,1 3,8
Minister Aktywów Państwowych 1636,7 860,8 7,4 3,5
Bank Gospodarstwa Krajowego 215,7 745,2 1 3,1
Minister Rozwoju 556,7 626,1 2,5 2,6
Dyrektor Instytut Nafty i Gazu 74,2 538,4 0,3 2,2
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 903,5 494,7 4,1 2
Bankowy Fundusz Gwarancyjny 123,5 449,3 0,6 1,8
Prezydenci, burmistrzowie miast oraz wójtowie gmin 387,6 395,6 1,8 1,6
Pozostałe, w tym przedsiębiorcy 339,2 215,5 1,5 0,9
Dyrektor Generalny Służby Więziennej 181 154,8 0,8 0,6
Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej 100 153,7 0,5 0,6
Dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa 1649,7 149 7,5 0,6
Prezesi Zarządów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 149,5 53,2 0,7 0,2