Początek strony

Pomoc Publiczna w 2019 roku - przeznaczenia pomocy

Pomoc Publiczna w 2019 roku - przeznaczenia pomocy.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 18 sierpnia 2021, 06:00
  • Dane na dzień: 18 sierpnia 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Przeznaczenie główne Przeznaczenie szczegółowe Wartość pomocy w 2018 r. [mln zł] Wartość pomocy w 2019 r. [mln zł] Udział w 2018 r. [%] Udział w 2019 r. [%]
POMOC HORYZONTALNA prace badawczo-rozwojowe i innowacyjne 3417,8 4796,5 15,5 19,7
POMOC HORYZONTALNA ochrona środowiska i cele związane z energią 3844,9 4908,7 17,4 20,1
POMOC HORYZONTALNA rozwój małych i średnich przedsiębiorstw 25,9 32,3 0,1 0,1
POMOC HORYZONTALNA zatrudnienie 3367,8 3274 15,2 13,4
POMOC HORYZONTALNA szkolenia 0,7 0,3 0,003 0,001
POMOC HORYZONTALNA promowanie kultury, nauki i oświaty oraz ochrona dziedzictwa kulturowego 567,1 311,4 2,6 1,3
POMOC HORYZONTALNA pomoc o charakterze socjalnym dla indywidualnych konsumentów 0,7 0,9 0,003 0,004
POMOC HORYZONTALNA kapitał podwyższonego ryzyka 0 0 0 0
POMOC HORYZONTALNA pomoc na dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do finansowania 276,7 199,9 1,3 0,8
POMOC HORYZONTALNA pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną 224,8 512,2 1 2,1
POMOC HORYZONTALNA pomoc na działalność sportową i rekreacyjną 104,1 72,1 0,5 0,3
POMOC REGIONALNA pomoc dla wspierania nowych inwestycji 5269,4 6262 23,8 25,7
POMOC REGIONALNA pomoc w celu tworzenia nowych miejsc pracy 112,5 88,6 0,5 0,4
POMOC REGIONALNA duże projekty inwestycyjne 2,4 0 0,01 0
POMOC REGIONALNA rozwój obszarów miejskich 10,3 24,4 0,05 0,1
POMOC SEKTOROWA sektor górnictwa węgla 1552 729 7 3
POMOC SEKTOROWA sektor energetyki 355,5 202,3 1,6 0,8
POMOC SEKTOROWA sektor kinematografii 100 153,7 0,5 0,6
POMOC SEKTOROWA sektor gazu ziemnego 0 0,5 0 0,002
POMOC SEKTOROWA sektor telekomunikacyjny 1650,9 112,9 7,5 0,5