Początek strony

Pomoc Publiczna w 2019 roku - formy pomocy

Pomoc Publiczna w 2019 roku - formy pomocy.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 18 sierpnia 2021, 06:02
  • Dane na dzień: 18 sierpnia 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Grupa Podgrupa Wartość pomocy w 2018 r. [mln zł] Wartość pomocy w 2019 r. [mln zł] Udział w 2018 r. [%] Udział w 2019 r. [%]
Grupa A - dotacje i ulgi podatkowe Podgrupa A1- dotacje 18169,9 20966,2 82,2 86
Grupa A - dotacje i ulgi podatkowe Podgrupa A2 - ulgi podatkowe 3381,4 2932,4 15,3 12
Grupa B - subsydia kapitałowo-inwestycyjne Podgrupa B1- wniesienie kapitału 244,6 63,8 1,1 0,3
Grupa B - subsydia kapitałowo-inwestycyjne Podgrupa B2 - konwersja wierzytelności na kapitał 0 0 0 0
Grupa C - „miękkie kredytowanie” Podgrupa C1 - pożyczki preferencyjne i warunkowo umorzone 235,4 120,6 1,1 0,5
Grupa C - „miękkie kredytowanie” Podgrupa C2 - odroczenia i rozłożenia na raty 0,002 0,0001 0,00001 0,000001
Grupa D - poręczenia i gwarancje Podgrupa D1 - poręczenia i gwarancje 75,7 301 0,3 1,2
Grupa E - inne brak 10 0,2 0,05 0,001