Początek strony

Pomoc De Minimis w 2019 roku - formy pomocy

Pomoc De Minimis w 2019 roku - formy pomocy.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 18 sierpnia 2021, 06:16
  • Dane na dzień: 18 sierpnia 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Grupa Podgrupa Wartość pomocy w 2018 r. [mln zł] Wartość pomocy w 2019 r. [mln zł] Udział [%] 2017 rok Udział [%] 2018 rok
Grupa A - dotacje i ulgi podatkowe Podgrupa A1 - dotacje 4 529,8 4 210,5 78,9 72,0
Grupa A - dotacje i ulgi podatkowe Podgrupa A2 - ulgi podatkowe 293,1 457,2 5,1 7,8
Grupa B - subsydia kapitałowo-inwestycyjne Podgrupa B1 - wniesienie kapitału 6,8 5,9 0,1 0,1
Grupa B - subsydia kapitałowo-inwestycyjne Podgrupa B2 - konwersja wierzytelności na kapitał 0,0 0,0 0,0 0,0
Grupa C - „miękkie kredytowanie” Podgrupa C1 - pożyczki preferencyjne i warunkowo umorzone 156,6 193,1 2,7 3,3
Grupa C - „miękkie kredytowanie” Podgrupa C2 - odroczenia i rozłożenia na raty 221,2 289,8 3,9 5,0
Grupa D - poręczenia i gwarancje Podgrupa D1 - poręczenia i gwarancje 490,9 606,8 8,6 10,4
Grupa E - inne brak 43,3 83,6 0,8 1,4