Początek strony

Pomoc De Minimis w 2019 roku - podmioty udzielające pomocy

Pomoc De Minimis w 2019 roku - podmioty udzielające pomocy.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 18 sierpnia 2021, 06:19
  • Dane na dzień: 18 sierpnia 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Podmiot udzielający pomocy Wartość pomocy [mln zł]
Beneficjenci programów operacyjnych i regionalnych programów operacyjnych, przedsiębiorcy publiczni 1 041,3
Starostowie powiatów 993,4
Wójtowie gmin / Burmistrzowie / Prezydenci miast 897,4
Marszałkowie województw 656,9
Ochotnicze Hufce Pracy 595,2
Bank Gospodarstwa Krajowego 582,8
Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 329,5
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 231,0
Urzędy Skarbowe 114,8
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 107,3
Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 102,6
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 79,4
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 34,0
inne podmioty 81,3