Początek strony

Zestawienie danych statystycznych z rejestru zabytków - zabytki ruchome

Zbiór zawiera statystyczne dane liczbowe określające liczbę zabytków ruchomych wpisanych do rejestru zabytków w podziale na kategorię zabytków oraz w podziale na województwa.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 29 stycznia 2021, 14:52
  • Dane na dzień: 29 stycznia 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Zestawienie danych statystycznych z rejestru zabytków - zabytki ruchomePobierz CSV (0.7kB) ZOBACZ dane JSON (Otwiera się w nowym oknie)
Liczba wyników na stronie:
WOJEWODZTWO LICZBA_DECYZJI LICZBA_OBIEKTOW WYPOSAZENIE_SWIATYN KOLEKCJE INNE
DOLNOŒL¥SKIE 2648 41817 36257 392 5168
KUJAWSKO-POMORSKIE 465 10497 9953 88 456
LUBELSKIE 857 19457 17298 779 1380
LUBUSKIE 415 7015 6212 0 803
£ÓDZKIE 793 14422 12893 602 927
MA£OPOLSKIE 1485 26750 22065 1087 3598
MAZOWIECKIE 2090 21423 14169 3538 3716
OPOLSKIE 1085 8480 7277 744 459
PODKARPACKIE 1301 53202 15290 36364 1548
PODLASKIE 665 4711 4118 65 528
POMORSKIE 664 6214 6007 65 142
ŒL¥SKIE 1125 8679 5767 2193 719
ŒWIÊTOKRZYSKIE 594 14297 11725 1251 1321
WARMIÑSKO-MAZURSKIE 370 5295 4948 265 82
WIELKOPOLSKIE 1286 24444 22466 996 982
ZACHODNIO-POMORSKIE 582 2212 2005 4 203
RAZEM 16425 268915 198450 48433 22032