Początek strony

Likwidacja pieców i kotłów opalanych węglem - dofinansowanie źródeł ciepła

Zasób zawiera kolumny: * rok * ulica * nr budynku * liczba zlikwidowanych pieców * moc zlikwidowanego pieca kotłowni węglowej [kW] * moc nowego źródła [kW] * rodzaj zastosowanego ogrzewania * powierzchnia użytkowa lokalu_[m2] Import pliku do Excela Pobierz plik csv. Otwórz nowy arkusz Excel. Kliknij dane - Nowe zapytanie - Z pliku csv W polu Pochodzenie pliku wybierz (Unicode UTF-8),
  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 2 grudnia 2020, 14:40
  • Częstotliwość importu: codziennie
  • Data ostatniego importu: 20 października 2021, 03:00
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego