Początek strony

Podłączenia do msc wykonane przez OPEC

Zasób zawiera kolumny: * rok * ulica * nr budynku * rodzaj budynku * moc łączna [kW] * moc c.w.u. [kW] * moc co [kW] * uwagi Import pliku do Excela Pobierz plik csv. Otwórz nowy arkusz Excel. Kliknij dane - Nowe zapytanie - Z pliku csv W polu Pochodzenie pliku wybierz (Unicode UTF-8), w polu Ogranicznik wybierz średnik W Format danych kliknij na kolumnę numer budynku i zmień z Ogólny...
  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 2 grudnia 2020, 14:40
  • Częstotliwość importu: codziennie
  • Data ostatniego importu: 20 października 2021, 03:00
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego