Początek strony

Tabor w podziale na operatorów

Zasób zawiera kolumny: * rok * przedsiębiorstwo * rodzaj przedsiębiorstwa * autobusy standardowe * autobusy przegubowe * trolejbusy standardowe * trolejbusy przegubowe * trolejbusy zabytkowe * nowe autobusy standardowe * nowe autobusy przegubowe * nowe trolejbusy standardowe * nowe trolejbusy przegubowe * liczba wozów w ruchu wg umowy - liczba sztuk, średnia z większego szczytu
  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 6 lipca 2021, 10:59
  • Częstotliwość importu: codziennie
  • Data ostatniego importu: 23 października 2021, 03:00
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego