Początek strony

Wykaz firm w Gdyni na podstawie bazy REGON - stan na 31.12.2020 r.

Zasób zawiera informacje: * regon * data powstania firmy * data wpisu do rejestru REGON * data ostatniej zmiany * nazwa firmy * miasto * dzielnica * kod PKD * klasyfikacja PKD * PFP (osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) * SFP (spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy...
  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 21 maja 2021, 09:54
  • Częstotliwość importu: codziennie
  • Data ostatniego importu: 20 października 2021, 03:00
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego