Początek strony

Wykaz lokalnych firm w Gdyni na podstawie bazy REGON - stan na 31.12.2020 r.

Jednostka lokalna - zorganizowana całość (zakład, oddział, filia) położona w miejscu zidentyfikowanym odrębnym adresem, pod którym lub z którego prowadzona jest działalność co najmniej przez jedną osobę pracującą. W wykazie zawarte zostały jednostki lokalne znajdujące się na terenie miasta Gdyni niezależnie od miejsca siedziby jednostki prawnej. Zasób zawiera informacje: * regon * data...
  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 21 maja 2021, 09:57
  • Częstotliwość importu: codziennie
  • Data ostatniego importu: 20 października 2021, 03:00
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego