Początek strony

Prawomocne orzeczenia w sprawach cywilnych i rodzinnych o alimenty w latach 2015 - 2018 i w I półroczu 2019 roku

Prawomocne orzeczenia w sprawach cywilnych i rodzinnych o alimenty w latach 2015 - 2018 i w I półroczu 2019 roku - są to informacje pozyskiwane za pośrednictwem sprawzdań MS-S16 w sprawach cywilnych i nieletnich

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 25 września 2019, 07:40
  • Dane na dzień: 24 września 2019
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego