Początek strony

Rejestr żłobków - JSON

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 2 czerwca 2017, 08:32
  • Częstotliwość importu: codziennie
  • Data ostatniego importu: 20 października 2021, 03:00
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego