Początek strony

Liczba uczniów wg klas - "wychowanie do życia w rodzinie" w roku szkolnym 2019/2020

Liczba uczniów korzystających z zajęć "wychowanie do życia w rodzinie" według województw, typów podmiotów i klas w roku szkolnym 2019/2020.

  • Poziom otwartości danych: 4
  • Data udostępnienia: 8 września 2021, 13:13
  • Dane na dzień: 21 marca 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
idTerytWojewodztwo Wojewodztwo ObszarTyp idTypPodmiotu TypPodmiotu idKategoriaUczniow KategoriaUczniow idSpecyfikaSzkoly SpecyfikaSzkoly idPublicznosc Publicznosc idKlasa Klasa Liczba Uczestnikow w tym dziewczeta
02 DOLNOŚLĄSKIE obszar miejski 3 Szkoła podstawowa 1 Dzieci lub młodzież 1 specjalna 1 publiczna 7 IV 142 45
02 DOLNOŚLĄSKIE obszar miejski 3 Szkoła podstawowa 1 Dzieci lub młodzież 1 specjalna 1 publiczna 8 V 273 89
02 DOLNOŚLĄSKIE obszar miejski 3 Szkoła podstawowa 1 Dzieci lub młodzież 1 specjalna 1 publiczna 9 VI 239 80
02 DOLNOŚLĄSKIE obszar miejski 3 Szkoła podstawowa 1 Dzieci lub młodzież 1 specjalna 1 publiczna 10 VII 358 133
02 DOLNOŚLĄSKIE obszar miejski 3 Szkoła podstawowa 1 Dzieci lub młodzież 1 specjalna 1 publiczna 11 VIII 441 167
02 DOLNOŚLĄSKIE obszar miejski 3 Szkoła podstawowa 1 Dzieci lub młodzież 1 specjalna 4 niepubliczna 7 IV 2 2
02 DOLNOŚLĄSKIE obszar miejski 3 Szkoła podstawowa 1 Dzieci lub młodzież 1 specjalna 4 niepubliczna 8 V 2
02 DOLNOŚLĄSKIE obszar miejski 3 Szkoła podstawowa 1 Dzieci lub młodzież 1 specjalna 4 niepubliczna 11 VIII 2 1
02 DOLNOŚLĄSKIE obszar miejski 3 Szkoła podstawowa 1 Dzieci lub młodzież 100 brak specyfiki 1 publiczna 7 IV 6226 3086
02 DOLNOŚLĄSKIE obszar miejski 3 Szkoła podstawowa 1 Dzieci lub młodzież 100 brak specyfiki 1 publiczna 8 V 15235 7827
02 DOLNOŚLĄSKIE obszar miejski 3 Szkoła podstawowa 1 Dzieci lub młodzież 100 brak specyfiki 1 publiczna 9 VI 13131 6784
02 DOLNOŚLĄSKIE obszar miejski 3 Szkoła podstawowa 1 Dzieci lub młodzież 100 brak specyfiki 1 publiczna 10 VII 8180 4053
02 DOLNOŚLĄSKIE obszar miejski 3 Szkoła podstawowa 1 Dzieci lub młodzież 100 brak specyfiki 1 publiczna 11 VIII 6507 3194
02 DOLNOŚLĄSKIE obszar miejski 3 Szkoła podstawowa 1 Dzieci lub młodzież 100 brak specyfiki 4 niepubliczna 7 IV 198 97
02 DOLNOŚLĄSKIE obszar miejski 3 Szkoła podstawowa 1 Dzieci lub młodzież 100 brak specyfiki 4 niepubliczna 8 V 357 166
02 DOLNOŚLĄSKIE obszar miejski 3 Szkoła podstawowa 1 Dzieci lub młodzież 100 brak specyfiki 4 niepubliczna 9 VI 363 180
02 DOLNOŚLĄSKIE obszar miejski 3 Szkoła podstawowa 1 Dzieci lub młodzież 100 brak specyfiki 4 niepubliczna 10 VII 305 146
02 DOLNOŚLĄSKIE obszar miejski 3 Szkoła podstawowa 1 Dzieci lub młodzież 100 brak specyfiki 4 niepubliczna 11 VIII 267 110
02 DOLNOŚLĄSKIE obszar miejski 14 Liceum ogólnokształcące 1 Dzieci lub młodzież 1 specjalna 1 publiczna 4 I 13 9
02 DOLNOŚLĄSKIE obszar miejski 14 Liceum ogólnokształcące 1 Dzieci lub młodzież 1 specjalna 1 publiczna 5 II 11 4