Początek strony

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - finansowanie projektów w podmodułach Uniwersalia 2.1 i 2.2 w 2021 roku

Zbiór zawiera dane z finansowania przyznanego w 2021 roku w konkursach dotyczących :

  1. wieloletnich projektów badań w Polsce nad najważniejszymi dziełami kultury światowej i wprowadzanie ich do obiegu polskiej humanistyki (podmoduł „Uniwersalia 2.2”);
  2. tłumaczeń na języki kongresowe oraz publikacji najwybitniejszych monografii polskiej humanistyki w celu wprowadzania...

  • Poziom otwartości danych: 4
  • Data udostępnienia: 8 września 2021, 14:45
  • Dane na dzień: 8 września 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Lp. Program: Moduł: Nr rej. wniosku: Wnioskodawca: Tytuł projektu: Kwota przyznana: Rok, w którym zostało przyznane finansowanie:
1 Narodowy Program Rozwoju Humanistyki Uniwersalia 2.1 - konkurs 10 NPRH/U21/SP/494738/2021/10 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Tłumaczenie na język angielski i publikacja książki "Nowi Grecy. Historyzm polskich romantyków wobec narodzin Altertumswissenschaft" 55872 2021
2 Narodowy Program Rozwoju Humanistyki Uniwersalia 2.1 - konkurs 10 NPRH/U21/SP/494821/2021/10 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Tłumaczenie na język angielski i edycja monografii pt. "Muzealizacja komunizmu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej", Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018 68822 2021
3 Narodowy Program Rozwoju Humanistyki Uniwersalia 2.1 - konkurs 10 NPRH/U21/SP/495128/2021/10 Uniwersytet Warszawski Die gotische Sakralbaukunst in Schlesien 1200–1420 - przekład na język niemiecki i wydanie książki dr. hab. Jakuba Adamskiego "Gotycka architektura sakralna na Śląsku w latach 1200-1420" 250695 2021
4 Narodowy Program Rozwoju Humanistyki Uniwersalia 2.1 - konkurs 10 NPRH/U21/SP/495297/2021/10 Uniwersytet Łódzki Przekład na język angielski i wydanie w wydawnictwie naukowym Peter Lang monografii E. Kobyłeckiej-Piwońskiej, "Spojrzenia z zewnątrz. Witold Gombrowicz w literaturze argentyńskiej (1970-2017)" 70309.2 2021
5 Narodowy Program Rozwoju Humanistyki Uniwersalia 2.1 - konkurs 10 NPRH/U21/SP/495361/2021/10 Uniwersytet Jagielloński Spór o piękno muzyki. Wprowadzenie do kultury muzycznej XX i XXI wieku - tłumaczenie na język angielski i publikacja książki 124983 2021
6 Narodowy Program Rozwoju Humanistyki Uniwersalia 2.1 - konkurs 10 NPRH/U21/SP/495445/2021/10 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Praxis. An Exercise in Engaging Cultural Studies 67786 2021
7 Narodowy Program Rozwoju Humanistyki Uniwersalia 2.1 - konkurs 10 NPRH/U21/SP/495462/2021/10 Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Tłumaczenie na język angielski i opublikowanie w Wydawnictwie Naukowym Peter Lang książki "Górale polscy na Bukowinie Karpackiej. Studium socjolingwistyczne i leksykalne" 71168.75 2021
8 Narodowy Program Rozwoju Humanistyki Uniwersalia 2.1 - konkurs 10 NPRH/U21/SP/495549/2021/10 Uniwersytet Warszawski Tłumaczenie na język angielski monografii Jerzego Kochanowskiego "Rewolucja międzypaździernikowa. Polska 1956-1957" (ZNAK, Kraków 2017) 83744 2021
9 Narodowy Program Rozwoju Humanistyki Uniwersalia 2.1 - konkurs 10 NPRH/U21/SP/495691/2021/10 Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Anglojęzyczna edycja monografii "Historia literatury polskiej" Anny Nasiłowskiej w wydawnictwie Academic Studies Press 153642 2021
10 Narodowy Program Rozwoju Humanistyki Uniwersalia 2.1 - konkurs 10 NPRH/U21/SP/495713/2021/10 Uniwersytet Warszawski Tłumaczenie na język angielski monografii Artura Markowskiego: "Przemoc antyżydowska i wyobrażenia społeczne. Pogrom białostocki 1906 roku" 59628 2021
11 Narodowy Program Rozwoju Humanistyki Uniwersalia 2.1 - konkurs 10 NPRH/U21/SP/495734/2021/10 Uniwersytet Gdański Angielskie wydanie książki „Filozoficzne i translatoryczne wędrówki po Dolinie Muminków” 49142.4 2021
12 Narodowy Program Rozwoju Humanistyki Uniwersalia 2.1 - konkurs 10 NPRH/U21/SP/495926/2021/10 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Tłumaczenie na język angielski monografii "W stronę Albionu. Studia z dziejów polsko-brytyjskich związków literackich w dobie wczesnonowożytnej" 66428.16 2021
13 Narodowy Program Rozwoju Humanistyki Uniwersalia 2.1 - konkurs 10 NPRH/U21/SP/495982/2021/10 Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Anglojęzyczna edycja monografii Ryszarda Nycza "Kultura jako czasownik. Sondowanie nowej humanistyki" 59268 2021
14 Narodowy Program Rozwoju Humanistyki Uniwersalia 2.1 - konkurs 10 NPRH/U21/SP/496001/2021/10 Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Angielskie wydanie monografii "Błądzące słowa: Jacques Rancière i filozofia literatury" w Wydawnictwie Peter Lang 74628 2021
15 Narodowy Program Rozwoju Humanistyki Uniwersalia 2.1 - konkurs 10 NPRH/U21/SP/496031/2021/10 Uniwersytet Wrocławski Chrześcijański humanizm i filozofia jako sposób życia: tłumaczenie dzieła prof. Juliusza Domańskiego 65064 2021
16 Narodowy Program Rozwoju Humanistyki Uniwersalia 2.1 - konkurs 10 NPRH/U21/SP/496295/2021/10 Uniwersytet Jagielloński Affective Modernism. Modern Polish Literature in Relational Interpretation 95586 2021
17 Narodowy Program Rozwoju Humanistyki Uniwersalia 2.1 - konkurs 10 NPRH/U21/SP/496332/2021/10 Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk Hubert Wilk - Między pragmatyzmem a oczekiwaniami. Społeczeństwo, władza i samochody w Polsce 1945-1970. - tłumaczenie na język angielski 68455 2021
18 Narodowy Program Rozwoju Humanistyki Uniwersalia 2.1 - konkurs 10 NPRH/U21/SP/496335/2021/10 Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk Łukasz Jasiński - Sprawiedliwość i polityka Działalność Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich/ Hitlerowskich w Polsce 1945–1989 - tłumaczenie na język niemiecki 141395 2021
19 Narodowy Program Rozwoju Humanistyki Uniwersalia 2.1 - konkurs 10 NPRH/U21/SP/496372/2021/10 Uniwersytet Śląski w Katowicach Polish Men and Masculinities. Przekład i edycja w języku angielskim wyboru prac z serii wydawniczej "Studia o Męskości". 368337 2021
20 Narodowy Program Rozwoju Humanistyki Fundamenty - konkurs 9 31H 20 0240 88 Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk Antypolskie dyskursy w Republice Weimarskiej 1918 - 1933 934400 2021