Początek strony

Program Ministra Edukacji i Nauki Studenckie koła naukowe tworzą innowacje 2020

Edycja 2020 - wnioski złożone w ramach naboru trwającego od dnia 12 października 2020 r. do dnia 13 listopada 2020 r.

  • Poziom otwartości danych: 4
  • Data udostępnienia: 13 września 2021, 13:57
  • Dane na dzień: 13 września 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Lp. Numer rejestracyjny wniosku Wnioskodawca Tytuł projektu Kwota przyznana przez MINISTRA
1 SKN/SP/495820/2021 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Demonstrator lekkiego pojazdu z napędem elektrycznym wraz z modułowym systemem badań trakcyjnych 70000
2 SKN/SP/495834/2021 Politechnika Warszawska Przygotowanie i analiza modeli testowych satelity PW-Sat3 70000
3 SKN/SP/495858/2021 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Prototyp wielofunkcyjnej głowicy drukarki 3D umożliwiającej kontrolę jakości w czasie rzeczywistym 69648
4 SKN/SP/495864/2021 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Opracowanie i komercjalizacja nowego środka do dezynfekcji na bazie cieczy jonowych i Ap4A 69958
5 SKN/SP/495879/2021 Uniwersytet Gdański Biofeedback EEG w prewencji i redukcji negatywnych konsekwencji uzależnienia od pracy 35927
6 SKN/SP/495897/2021 Politechnika Wrocławska System zrobotyzowanego transportu wewnątrz budynku z wykorzystaniem technologii IoT 70000
7 SKN/SP/495923/2021 Politechnika Lubelska Opracowanie technologii czujników pola magnetycznego bazujących na rezystorach cienkowarstwowych 70000
8 SKN/SP/495929/2021 Politechnika Wrocławska Wytworzenie i charakteryzacja mikrodźwigni z ostrzami diamentowymi do pomiarów powierzchni 70000
9 SKN/SP/496050/2021 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Inteligentne systemy zarządzania pojazdami autonomicznymi 58715
10 SKN/SP/496096/2021 Politechnika Wrocławska Projekt farmy hydroponicznej "Luna" 14500
11 SKN/SP/496142/2021 Politechnika Wrocławska Rozwój bezzałogowych systemów powietrznych z wdrożeniem mechanizacji skrzydeł i automatyzacji lotów 70000
12 SKN/SP/496206/2021 Politechnika Wrocławska Wro-Sat 37850
13 SKN/SP/496236/2021 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Czy naproksen może być nowym lekiem przeciwcukrzycowym? Badania przedkliniczne na modelu zwierzęcym 69300
14 SKN/SP/496278/2021 Politechnika Śląska Optionally Piloted aErial Research plAtform (OPERA) 70000
15 SKN/SP/496315/2021 Politechnika Łódzka Wykorzystanie sieci neuronowych w nieniszczących badaniach dynamicznych własności płyt kompozytowych 59040
16 SKN/SP/496360/2021 Politechnika Wrocławska Budowa systemu jazdy autonomicznej do bolidu klasy Formuła Student 68705
17 SKN/SP/496400/2021 Uniwersytet Rzeszowski Opracowanie nanonośnika dla wektora plazmidowego wyciszającego lncRNA CCAT-2 w komórkach NDRP 58600
18 SKN/SP/496435/2021 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Rola "Immune Checkpoints" :B7H4, HHLA2 oraz CD276 w raku jelita grubego w aspekcie statusu MSI/MSS 69976
19 SKN/SP/496451/2021 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie Bezzałogowy statek powietrzny z kadłubem z przegródkami i systemem kodowanego odbioru przesyłek 69997
20 SKN/SP/496494/2021 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Interaktywna Biosfera 24600