Początek strony

Standardy kwalifikacji zawodowych oraz modułowych programów szkolenia

Udostępnione zasoby bazodanowe wspomagają rozwój, jakość kształcenia i szkolenia zawodowego oraz powiązanie usług edukacyjnych z wymaganymi rynku pracy. Standardy kwalifikacji i kompetencji zawodowych są punktem odniesienia do tworzenia standardów edukacyjnych, programów nauczania w szkołach zawodowych i na kursach oraz standardów wymagań egzaminacyjnych.

Słowa kluczowe: kwalifikacje, modułowe, szkolenie, standard

Sortuj według: