Początek strony

Osoby posługujące się fałszywymi dokumentami uprawniającymi do przekroczenia granicy/pobytu na terytorium RP ujawnione przez Straż Graniczną w I półroczu 2020 r.

Dane na dzień 15.07.2020 r.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 23 lipca 2021, 07:37
  • Dane na dzień: 23 lipca 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
RODZAJ DOKUMENTU RAZEM OBYWATELE PAŃSTW TRZECICH OBYWATELE UE/EOG
ŁĄCZNIE 369 365 4
WIZA 169 169 0
STEMPEL 21 21 0
DOWÓD OSOBISTY 14 11 3
DOKUMENT POBYTOWY 23 23 0
PASZPORT 30 29 1
KARTA MRG 0 0 0
INNE 112 112 0