Początek strony

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych - ICD-10 (eng)

Zbiór słowników medycznych. Ma eliminować nieporozumienia wynikające ze stosowania terminów medycznych.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 27 listopada 2017, 07:57
  • Dane na dzień: 27 listopada 2017
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego