Początek strony

Jednolite części wód podziemnych (JCWPd)

Pobierz metadane dla zbioru danych: Pobierz RDF Pobierz CSV Pobierz XML

Zgodnie z definicją podaną w Ramowej Dyrektywie Wodnej, jednolite części wód podziemnych - (groundwater bodies) obejmują te wody podziemne, które występują w warstwach wodonośnych o porowatości i przepuszczalności, umożliwiających pobór znaczący w zaopatrzeniu ludności w wodę lub przepływ o natężeniu znaczącym dla kształtowania pożądanego stanu wód powierzchniowych i ekosystemów lądowych.

Słowa kluczowe: geologia, hydrogeologia

Sortuj według: