Początek strony

API Strateg

System STRATEG jest publicznie dostępnym, systemem wspierającym proces monitorowania rozwoju oraz ewaluację efektów podejmowanych działań na rzecz wzmocnienia spójności społecznej. Baza zawiera obszerny zestaw mierników kluczowych dla monitorowania rozwoju (głównie o rocznej częstotliwości) na poziomie kraju, jak również na niższych szczeblach podziału terytorialnego. W celu zapewnienia możliwości...

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 7 maja 2021, 08:05
  • Dane na dzień: 7 maja 2021
  • Typ zasobu: api
  • Warunki wykorzystywania:
PRZEJDŹ DO API (Otwiera się w nowym oknie)

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego