Inwestycje sportowe dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2014 r.

Wsparcie realizacji inwestycji sportowych możliwe jest dzięki państwowemu funduszowi celowemu, jakim jest Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej. Fundusz ten utworzony został na mocy ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.), zgodnie z którą 77% wpływów z dopłat do stawek w grach losowych stanowi przychód Funduszu. Ze środków Funduszu Ministerstwo...

Dane

Sortuj według: