Początek strony

Jednostki, którym przyznano dotacje celowe w części 43 budżetu państwa „Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne” oraz kwoty tych dotacji

Pobierz metadane dla zbioru danych: Pobierz RDF Pobierz CSV Pobierz XML

Beneficjenci dotacji celowych służących ochronie, zachowaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz podtrzymywaniu i rozwojowi języka regionalnego, przyznawanych przez ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych

Słowa kluczowe: język regionalny, mniejszości etniczne, mniejszości narodowe, dotacje celowe

Sortuj według: