Początek strony

Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2017 r.

Liczba pasażerów przekraczająca 300 mln osób i wzrost przewozów towarowych o ponad 8 procent – tak wygląda obraz polskiego rynku transportu kolejowego w „Sprawozdaniu z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2017 r.” przygotowanym przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

W roku 2017 z usług kolei skorzystało ponad 303,6 mln podróżnych. Był to  kolejny rok inwestycji...

  • Poziom otwartości danych: 1
  • Data udostępnienia: 4 lutego 2019, 12:39
  • Dane na dzień: 4 lutego 2019
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego