Początek strony

Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2016 r.

Wzrost liczby pasażerów o ponad 4%, stabilizacja w przewozach towarowych oraz niespotykany dotąd wzrost przewozów intermodalnych - taki obraz polskiego rynku transportu kolejowego pokazuje „Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2016 r.” opublikowane przez Urząd Transportu Kolejowego.

W 2016 r. polski rynek transportu kolejowego rozwijał się dynamiczne. W przewozach...

  • Poziom otwartości danych: 1
  • Data udostępnienia: 1 sierpnia 2017, 13:59
  • Dane na dzień: 1 sierpnia 2017
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego