Początek strony

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB)

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych, rozumianych jako produkty finalne działalności budowlanej. Opracowana została na podstawie europejskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (CC), zgodnej z zaleceniami Narodów Zjednoczonych.

Klasyfikacja ustala symbole,
  • Poziom otwartości danych: 0
  • Data udostępnienia: 4 stycznia 2021, 13:55
  • Dane na dzień: 4 stycznia 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania: Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany bez ograniczeń.

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego