Początek strony

Wykaz produktów leczniczych. Plik w formacie csv.

Pod poniższym linkiem dostępny jest plik w formacie csv zawierający aktualny stan rejestru na koniec poprzedniego dnia. Dane w pliku są aktualizowane codziennie.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 22 kwietnia 2021, 06:47
  • Dane na dzień: 22 kwietnia 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego