Początek strony

Wykaz produktów leczniczych. Plik w formacie xlsx.

Pod poniższym linkiem dostępny jest plik w formacie xlsx zawierający aktualny stan rejestru na koniec poprzedniego dnia. Dane w pliku są aktualizowane codziennie.

  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 26 kwietnia 2021, 06:27
  • Dane na dzień: 26 kwietnia 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego