Początek strony

Wykaz przedsiębiorców wykreślonych z rejestru i objętych zakazem wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru

Wykaz przedsiębiorców, którzy zostali wykreśleni z Rejestru z urzędu lub na wniosek UFG i objęci zakazem wykonywania działalności objętej wpisem do Rejestru.

Słowa kluczowe: organizator turystyki, pośrednik turystyczny, biuro podróży, zakaz wykonywania działalności, rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, rotipt, centralna ewidencja organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, ceotipt

Sortuj według: