Początek strony

Rejestry muzeów

Pobierz metadane dla zbioru danych: Pobierz RDF Pobierz CSV Pobierz XML

1. W celu potwierdzenia wysokiego poziomu merytorycznej działalności i znaczenia zbiorów oraz w celu ewidencjonowania muzeów spełniających te warunki, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego prowadzi Państwowy Rejestr Muzeów.

2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego prowadzi również wykaz muzeów.

Słowa kluczowe: edukacja, kultura, dziedzictwo kulturowe, muzea, rejestry państwowe, rejestry, zabytki

Sortuj według:
Dane na dzień: 22 września 2021
Dane na dzień: 7 grudnia 2016