Początek strony

Produkty regionalne i tradycyjne (lista produktów z podziałem na województwa)

Pobierz metadane dla zbioru danych: Pobierz RDF Pobierz CSV Pobierz XML

System ochrony i promocji wyrobów regionalnych i tradycyjnych jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i realizację założeń II filaru Wspólnej Polityki Rolnej. Przyczynia się on do zróżnicowania zatrudnienia na obszarach wiejskich tworząc na wsi pozarolnicze źródła utrzymania oraz zwiększa dochody producentów rolnych. Ma to ogromne znaczenie,

Sortuj według: