Początek strony

dane bibliograficzne

Baza danych bibliograficznych zintegrowana z główną bazą katalogową Biblioteki Narodowej.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 9 września 2016, 07:18
  • Dane na dzień: 9 września 2016
  • Typ zasobu: api
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego