Początek strony

Adresy m.st. Warszawy - format GML

Dane w formacie GML.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 5 stycznia 2021, 07:33
  • Dane na dzień: 5 stycznia 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego