Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody

System centralny rejestr form ochrony przyrody (CRFOP) pozwala na wyszukiwanie i przeglądanie danych o formach ochrony przyrody znajdujących się na terenie Polski, które są zbierane w centralnym rejestrze form ochrony przyrody. CRFOP jest rejestrem referencyjnym, czyli jedynym oficjalnym źródłem informacji o obszarach i obiektach chronionych dla organów administracji rządowej i samorządowej, inwestorów...

Dane

Sortuj według: