Wnioski zakwalifikowane do finansowania w poprzednich konkursach projektów badawczych (własne, habilitacyjne, promotorskie). W zestawieniu widoczne są jedynie projekty zweryfikowane i zatwierdzone przez jednostkę.

Zestawienie zawiera projekty (własne, promotorskie, habilitacyjne) zakwalifikowane do finansowania.

Słowa kluczowe: grant, projekt badawczy, projekt badawczy własny, projekt badawczy habilitacyjny, projekt badawczy promotorski